Twój dzielnicowy

Dzielnicowi KPP Otwock

Rejon nr I KPP Otwock

asp. szt. Łukasz Chłopik

tel. 600-997-505, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, ulica Majowa, rejon stacji paliw oraz marketu.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże paliwa, spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk uciążliwych dla społeczeństwa.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr II KPP Otwock

asp. szt. Aneta Kurant

tel. 600-997-506, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, ul. Moniuszki.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, udrożnienie ruchu pieszych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr III KPP Otwock

st. asp. Piotr Rumak

tel. 600-997-473, 47 724-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock,  rejon skrzyżowania ulic Orlej i Świderskiej.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie zdarzeń kryminalnych, udrożnienie ruchu pieszych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr IV KPP Otwock

asp. szt. Aneta Kurant

tel. 600-997-497, 47 724-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, rejon osiedla Wioska Szwajcarska przy ul. Reymonta.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, udrożnienie ruchu pieszych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr V KPP Otwock

st. sierż. Łukasz Wojtasik 

tel. 600-997-479, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, rejon Parku Miejskiego.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, kradzieże sklepowe.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie zdarzeń kryminalnych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr VI KPP Otwock 

st. asp. Joanna Zbrzeźniak-Łopacka

tel. 600-997-507, 47 724-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock6@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, terey leśne rejonu służbowego nr 6.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: dzikie wysypiska śmieci.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: weliminowanie zjawisk uciążliwych dla społeczeństwa.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr VII KPP Otwock

st. sierż. Adam Wójcik

tel. 600-997-466, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, ulica Hallera.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, udrożnienie ruchu pieszych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

 

Rejon nr VIII KPP Otwock

sierż. szt. Marcin Kot

tel. 600-997-478, 47 724-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock8@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, ulica Ambasadorska, rejon Szkoły Podstawowej.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się osób, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa uczniów.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

W Y K A Z   U L I C - WYSZUKIWANIE DZIELNICOWEGO WG. NAZWY ULICY:

11 Listopada

Krakowska od nr. 17

Rondo Raczkowskiego

3 Maja

Krasińskiego

Rondo Sybiraków

Al.Róż

Kraszewskiego nr. parzyste do 50 i nieparzyste do 81

Różana

Ambasadorska

Kraszewskiego nr. parzyste od 52 i nieparzyste od 83

Rybna

Andriollego nr. 1 – 45

Krecia

Rycerska nr. nieparzyste

Andriollego nr. parzyste 50 -74

Kręta

Rycerska nr. parzyste

Andriollego nr. parzyste od 78 i nieparzyste od 47

Krótka

Rysia

Armii Krajowej nr. 1- 4

Krucza

Rzeczna

Armii Krajowej od nr. 5

Malawskiego

Rzemieślnicza

Asnyka

Krzywa

Samorządowa

Bagatela

Księżycowa

Sasanki

Bagnista

Kubusia Puchatka

Sienkiewicza

Bajkowa

Kukułcza

Sierpińskiego

Bartosza

Kupiecka

Sikorskiego 1-3

Baśniowa

Kurnakowicza

Składowa

Batalionów Chłopskich

Kwiatowa

Skłodowskiej

Batorego nr. nieparzyste od nr. 27

Lachowicza

Skorupki

Batorego nr. parzyste i nieparzyste do nr. 25

Laskowa A

Skrzetuskiego

Bazarowa

Laskowa B

Skrzyneckiego

Bema

Lecha 

skwer Szarych Szeregów

Bernardyńska

Legionów

skwer VII Pułku Ułanów

Białołęcka

Lelewela

Słoneczna

Billewiczówny

Lennona

Słowackiego

Biruty

Leśna

Słowicza

Bociania

Letnia

Smolna

Boczna

Lema

Sobieskiego nr. nieparzyste

Borowa

Lipowa

Sobieskiego nr. parzyste

Bracka

Lisia

Sokola

Braniewska

Literacka

Sołecka nr 2 -4, 1- 5

Brzozowa

Litewska

Sołecka nr nieparzyste od 5 i parzyste od nr 6

Brzóski

Lubeckiego

Sołtana

Budrysów

Lubelska

Sosnowa

Bukowa

Ludna

Sowia

Ceglana

Lwowska

Sowińskiego

Chabrowa

Łąkowa

Spartańska

Chełmska

Łokietka

Spokojna

Chłodna

Łowiecka

Sportowa

Chłopickiego

Ługi

Sputników

Chopina nr parzyste od 12 i nieparzyste od 11

Łukasińskiego

Staszica nr. nieparzyste

Chopina nr. parzyste do 10 i nieparzyste do 9

Majowa nr.nieparzyste do 22 i nr.parzyste do 19

Staszica nr. Parzyste

Chrobrego

Majowa nr.parzyste 24-36

Stawowa

Ciasna

Majowa nr.pozostałe

Stokrotki

Cicha

Malborska

Strażacka

Cieszyńska

Malwy

Struga

Cisowa

Mała

Strusia

Cybulskiego

Marszałkowska

Sucha

Czachiego

Marusarzówny

Sułkowskiego

Czaplickiego

Matejki nr. nieparzyste

Syrokomli

Czarnieckiego

Matejki nr. parzyste

Szczecińska

Czecha

Mazowiecka

Szczygla

Czerska

Mazurska nr. parzyste do 28 i nieparzyste do 25

Szkolna

Dąbrowskiego

Mazurska nr. parzyste od 30 i nieparzyste od 27

Szlachecka

Dębowa

Mickiewicza do nr. 3

Szosa Lubelska

Dłuskiego nr. nieparzyste

Mickiewicza od nr. 4

Szpialna

Dłuskiego nr. parzyste

Mieszka I nr. nieparzyste

Szwoleżerów

Dragonów

Mieszka I nr. parzyste

Szyszkowa

Dwernickiego

Miłosza

Śliska

Esplanada

Mlądz 

Ślusarskiego

Feliksów

Mlądzka

Świderska nr. parzyste 26 – 48 i nieparzyste 19 – 73

Filipowicza

Młynarska

Świderska nr. parzyste do 24 i nieparzyste do 17

Fredry

Mochnackiego

Świderska nr. parzyste od 50 i nieparzyste od 75

Gałczyńskiego

Moniuszki

Świerkowa

Gdańska

Mostowa

Tadeusza

Gdyńska

Mysia

Tatrzańska

Geislera

Myśliwska

Teklińska

Gerwazego

Nadrzeczna

Telimeny

Giżycka

Nałkowskiej

Tolńska

Gliniecka

Napoleońska

Topolowa

Goldflama

Narutowicza nr. parzyste do 46 i nieparzyste do 47

Traugutta

Gorzowska

Narutowicza nr. parzyste od 56 i nieparzyste od 49

Tulipanowa

Górecka

Niecała

Turystyczna nr. parzyste do 22 i nieparzyste do 19

Górna nr.nieparzyste do 65 i nr.parzyste do 66

Niemcewicza

Turystyczna nr. parzyste od 24 i nieparzyste od 21

Górna nr.nieparzyste od 67 i nr.parzyste do 68

Norwida

Tuwima

Górnośląska

Nowa

Tysiąclecia nr. parzyste do 62 i nieparzyste do 75

Grunwaldzka do 11

Odyniecka

Tysiąclecia nr. parzyste od 64 i nieparzyste od 77

Grunwaldzka parzyste i nieparzyste od 13

Ogrodnicza

Ujejskiego

Grzybowa

Ogrodowa

Ułańska

Hajduczka

Okrzei nr. nieparzyste do 119

Wagietkowa

Hallera

Okrzei nr. parzyste do 36

Wałbrzyska

Horeszków

Okrzei nr. parzyste od 38 i nieparzyste od 121

Warszawska nieparzyste od 7-37 i parzyste do 40

Hoża

Olszowa

Warszawska nr.1-5

Hrabiego

Olsztyńska

Warszawska od 51

Husarska

Orla

Warsztatowa

Obarskiego

Orzeszkowej

Wawerska

Inwalidów Wojennych

Ostrowska

Wąska

Jabłońska

Otwocka

Wczasowa

Jacka

Paderewskiego

Wesoła

Jagiellońska

Pałacowa

Westerplatte

Jagienki

Papuzia

Wiązowska

Jałowcowa

Partyzantów

Widok

Jana Kazimierza

Pawia

Wiejska nr. parzyste do 86 i nieparzyste do 89

Jana Pawła II nieparzyste 

Dmowskiego

Wiejska nr. parzyste od 88 i nieparzyste od 91

Jana Pawła II od 46

Pąkowa

Wierchowa

Jana Pawła II parzyste do 45

Piaskowa

Wierzbowa

Jankiela

Piastowa

Wiewiórcza

Japońska

Piękna

Wileńska

Jaracza

Piłsudskiego

Willowa

Jaremy

Piwna

Wiosenna

Jasna nr.nieparzyste od 1-13 i nr.parzyste od 2-10

plac Niepodległości

Wiślana

Jasna nr.nieparzyste od 15 i nr.parzyste od 12

Plater

Wiśniowa

Jastrzębia

Pod Zegarem

Wojska Polskiego

Jaśminowa

Podgórska

Wojskiego

Jodłowa

Podleśna

Wołodyjowskiego

Juranda

Podmiejska

Wólka Mlądzka

Kaczeńców

Poetycka

Wrocławska do nr. 14

Kalinowskiego

Pokojowa

Wrocławska od nr. 15

Karczewska parzyste do 8 i nieparzyste do 25

Pola

Wronia

Kartuska

Polna

Wrońskiego

Kasztanowa

Poniatowskiego

Wspaniała

Katowicka

Portowa

Wspólna

Kąpielowa

Poselska

Wypoczynkowa

Kilińskiego

Powstańców Warszawy

Wysockiego

Klonowa

Poznańska nr. parzyste do 18 i nieparzyste do 15

Wysoka

Klucznikowska

Poznańska nr. parzyste od 20 i nieparzyste od 17

Wyspiańskiego

Kmicica

Prądzyńskiego

Wyszyńskiego

Kochanowskiego numery nieparzyste

Projektowana

Wyzwolenia

Kochanowskiego numery parzyste

Prosta

Zaciszna

Kolorowa

Protazego

Zagajnikowa

Kołłątaja nr. nieparzyste do 23

Prusa

Zagłoby

Kołłątaja nr. nieparzyste od 25

Przechodnia

Zajęcza

Kołłątaja nr. parzyste do 58

Przeskok

Zakopiańska

Kołłątaja nr. parzyste od 64

Przesmyk

Zamenhoffa

Kołobrzeska

Przewoska nr. parzyste do 28 i nieparzyste do 25

Zamkowa

Komunardów

Przewoska nr. parzyste od 30 i nieparzyste od 27

Zaściankowa

Konarskiego

Przygody

Zawilców

Konopnickiej

Ptasia

Zgoda

Konwaliowa

Pułaskiego

Zielna

Kopernika

Pułtuska

Zielona

Koralowa

Pusta

Ziemowita

Korczaka

Rakietowa

Ziołowa

Kosmiczna

Rakowa

Złota

Kossaka

Redutowa

Zosi

Koszalińska

Reja

Zygmunta

Koszykowa

Rejtana

Źródlana

Kościelna

Remmonta nr. parzyste do 55 i nieparzyste do 57

Żabia

Kościuszki

Reymonta nr. do 38

Żeromskiego do 19

 

Reymonta od 57

Żeromskiego do 34

 

Rodziewiczówny

Żeromskiego nr. nieparzyste od 21 i parzyste od 36

Krakowska do nr. 16

Rondo Herberta

Żurawia


 


 

Żwirki i Wigury

Powrót na górę strony