Twój dzielnicowy

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Józefowie i Posterunku Policji w Wiązownie

Dzielnicowi KP Józefów

Rejon nr I KP Józefów

sierż. szt. Karol Rosa

tel. 600-997-498, 47 724-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów, rejon PKP.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże rowerów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia związanego z kradzieżami rowerów.

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2022 r. do 31.01.2023r.

 

Rejon nr II KP Józefów

st. asp. Tomasz Wasążnik

tel. 600 997 472, 47 724-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów, rejon stacji PKP.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże rowerów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożeń.

4. Okres realizacji planu: 01.08.2022r. do 31.01.2023r.

 

Rejon nr III KP Józefów

mł. asp. Piotr Firląg

tel. 600-997-484, 47 724-16-05

Przyjmuje interesantów w Józefowie, w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10

E-mail:dzielnicowy.jozefow3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Józefów, rejon stacji PKP Michalin, Osiedle Mieszkaniowe Zawiszy i Kopernika.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: ograniczenie kradzieży rowerów.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: ograniczenie zdarzeń uciążliwych dla społeczeństwa.

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2022r. do 31.01.2023r.

 

Dzielnicowi PP Wiązowna

Rejon I PP Wiązowna

asp. szt. Hanna Bronikowska 

tel. 600-997-169, 47 724-17-69,  

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Leśnej 4 oraz w Punkcie Dyżurnym: Remiza OSP w Gliniance przy ulicy Napoleońskiej, po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dogodnego terminu. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Glinianka, Lipowo, Malcanów, Kopki, Rzakta.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Dziechciniec, ulica Majowa 99, rejon sklepu spożywczego.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców.

4. Okres realizacji planu: 01.08.2022r. do 31.01.2023r.

 

Rejon II PP Wiązowna

asp. Jacek Zduńczyk

tel. 600-997-501, 47 724-17-68

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Leśnej 4 oraz w Punkcie Dyżurnym: Świetlica w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157, po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dogodnego terminu. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Zakręt, Duchnów, Izabela Kąck.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego: (kontynuacja)

1. Lokalizacja realizacji planu: Stefanówka, skrzyżowanie ulicy Żurawiej i Sowiej, teren wiaty przystankowej.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców.

4. Okres realizacji planu: 01.08.2022r. do 31.01.2023r.

 

Rejon III PP Wiązowna

sierż. szt. Sylwester Ragus

tel. 600-997-48847 724-17-67

Przyjmuje interesantów w Wiązownie, w budynku przy ul. Leśnej 4 oraz w Punkcie Dyżurnym: Świetlica w Żanęcinie przy ulicy Spokojnej 15A, po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu dogodnego terminu. Z punktu dyżurnego mogą korzystać mieszkańcy miejscowości: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek, Emów.

E-mail:dzielnicowy.wiazowna3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-16-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Wiązowna, teren wzdłuż rzeki Mienia od ulicy Kościelnej do Osiedla Parkowa.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zjawisk i zagrożeń uciążliwych dla mieszkańców.

4. Okres realizacji planu: 01.08.2022r. do 31.01.2023r..

W Y K A Z   U L I C w Józefowie - WYSZUKIWANIE DZIELNICOWEGO WG. NAZWY ULICY:

W Y K A Z   MIEJSCOWOŚCI w gminie Wiązowna - WYSZUKIWANIE DZIELNICOWEGO WG. NAZWY MIEJSCOWOŚCI:

Powrót na górę strony