Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na debaty społeczne w gm. Sobienie Jeziory

Data publikacji 12.09.2023

Debaty odbędą się 19.09.2023 r. w Świetlicy Wiejskiej ul. Duży Rynek 25, 08-443 Sobienie-Jeziory. Debata ewaluacyjna, godz. 18.00, debata inicjująca godz. 18:30.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwola także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi są pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogają w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Sobienei Jeziory.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony