Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na debaty społeczne w gm. Osieck

Data publikacji 12.09.2023

Debaty odbędą się 20.09.2023 r. w Sali OSP Osieck ul. Rynek 21, 08-445 Osieck. Debata ewaluacyjna, godz. 17.00, debata inicjująca godz. 17:30.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji pomiędzy policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi są pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomagają w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Osieck

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony