Aktualności

Zapraszamy na debaty społeczne w gm. Wiązowna

Data publikacji 12.09.2023

Debaty odbędą się 21.09.2023 r. w Sali Konferencyjnej UG Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Debata ewaluacyjna, godz. 17.00, debata inicjująca godz. 17:30.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwola także na wymianę informacji między policją, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Przekazane informacje i uwagi są pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogają w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Wiązowna.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony