Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 01.01.2016

Realizując założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce Komenda Powiatowa Policji w Otwocku udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do urazów fizycznych ofiary ale także do zaburzeń funkcjonowania jednostki - ofiary, a nawet podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie często pod wpływem silnych emocji i stresu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazły.

Dlatego też kierując się chęcią pomocy takim osobom Komenda Powiatowa Policji w Otwocku udostępnia poniżej link do strony, przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zawierający bazę danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie naszego województwa.

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Powrót na górę strony