Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zaplanowali debaty społeczne z mieszkańcami gmin: Celestynów, Kołbiel, Sobienie Jeziory i Wiązowna

Na przełomie maja i czerwca tego roku w powiecie otwockim, policjanci z komisariatów i posterunków Policji, spotkają się z mieszkańcami na debatach społecznych. Spotkania te będą okazją do omówienia tematów związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań, składania wniosków i postulatów oraz wskazywania sfer, miejsc i dziedzin, w których i gdzie Policja powinna podjąć działania, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo, bądź też wprowadzić rozwiązania w porozumieniu z lokalnym samorządem, które jeszcze bardziej usprawnią mechanizmy bezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na współdziałanie i zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w debatach społecznych.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami, zainaugurowany w 2017 roku. Forma debat społecznych spotkała się do tej pory z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnych społeczności. Dlatego też policjanci z komisariatów i posterunków Policji będą kultywować i kontynuować tą ideę, która daje mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wskazania konkretnych miejsc, gdzie powinno się podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Na debaty serdecznie zapraszają: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wraz z Zastępcami: nadkomisarzami -  Jędrzejem Bełzem i Dariuszem Sadochem, Komendanci Komisariatów Policji w Józefowie – komisarz Arkadiusz Piętka i Karczewie – podinspektor Paweł Glinka oraz Kierownicy Posterunków Policji w Celestynowie, Kołbieli, Sobieniach Jeziory i Wiązownie. Debaty będą współorganizowane przy wsparciu lokalnych samorządów i Wójtów gmin, w których będą się odbywały.

Harmonogram debat społecznych przedstawia się następująco:

  • 24 maja 2018 roku w godzinach 16.00-18.00, odbędzie się debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców gminy Sobienie Jeziory, w świetlicy wiejskiej w Sobieniach Jeziorach, przy ulicy Duży Rynek 25. (realizuje KP Karczew/  PP Sobienie Jeziory).
  • 29 maja 2018 roku w godzinach 16.00-18.00, odbędzie się debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców gminy Celestynów, w Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie, przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2. (realizuje KP Karczew/PP Celestynów).
  • 7 czerwca 2018 roku  w godzinach 16.00-18.00, odbędzie się debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców gminy Kołbiel, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kołbieli, przy ulicy Szkolnej 1. (realizuje KP Karczew/PP Kołbiel).
  • 12 czerwca 2018 roku w godzinach 17.00-19.00, odbędzie się debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców gminy Wiązowna, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wiązownie, przy ulicy Lubelskiej 59. (realizuje KP Józefów/PP Wiązowna).

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

dn

  • Plakat DEBATA SOBIENIE JEZIORY
  • Plakat DEBATA CELESTYNÓW
  • Plakat DEBATA KOŁBIEL
  • Plakat DEBATA WIĄZOWNA
Powrót na górę strony