Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na listopadowe debaty społeczne w Dziecinowie i Karczewie

W listopadzie, policjanci z komendy powiatowej, komisariatów i posterunków Policji w powiecie otwockim, spotkają się z mieszkańcami na kolejnych debatach społecznych. Zaplanowane spotkania w Dziecinowie i Karczewie będą okazją do omówienia tematów związanych z bezpieczeństwem. Mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań, składania wniosków i postulatów oraz wskazywania sfer, miejsc i dziedzin, w których Policja powinna podjąć działania, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo, bądź też wprowadzić rozwiązania w porozumieniu z lokalnym samorządem, które usprawnią mechanizmy bezpieczeństwa.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami, zainaugurowany w 2017 roku. Forma debat społecznych spotkała się do tej pory z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnych społeczności. Dlatego też policjanci z otwockiej komendy, komisariatów i posterunków Policji będą kultywować i kontynuować tą ideę, która daje mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wskazania konkretnych miejsc, gdzie powinno się podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W tym roku policjanci zorganizują jeszcze 3 debaty na szczeblu lokalnym: w Dziecinowie, Karczewie i Osiecku, dotrą do mniejszych społeczności, mieszkańców osiedli, a przede wszystkim seniorów, nawiązując kontakt z lokalnymi kołami oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze.

Dotychczas w 2019 roku odbyło się 5 debat społecznych, które zgromadziły osoby zainteresowane rozwijaniem bezpieczeństwa. Spotkania dały im możliwość złożenia wniosków oraz postulatów oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich problemy.

Na debaty serdecznie zapraszają: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wraz z Zastępcami: podinspektorem  Jędrzejem Bełzem i nadkomisarzem Dariuszem Sadochem, Komendant Komisariatu Policji w Karczewie podinspektor Paweł Glinka oraz Kierownik Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach aspirant sztabowy Piotr Zając.

Do udziału w debatach, tak jak do tej pory, zaprosimy przedstawicieli samorządowców, sołtysów, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i przedstawicieli rad osiedli oraz służb i zarządców dróg.

Harmonogram listopadowych debat społecznych przedstawia się następująco:

  • 20 listopada 2019 roku (środa), w godzinach 18.00-20.00, debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców miejscowości Dziecinów w gminie Sobienie Jeziory, w budynku OSP (świetlica wiejska) – Dziecinów 115. (realizuje KP Karczew/PP Sobienie Jeziory).
  • 25 listopada 2019 roku (poniedziałek), w godzinach 18.00-20.00, debata z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji, a także mieszkańców Osiedla Ługi oraz seniorów, w Klubie „Grota”, przy ulicy Generała St. Grota-Roweckiego 2 w Karczewie (realizuje KP Karczew).

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa. Liczymy na udział seniorów i osób starszych, to właśnie o ich bezpieczeństwie będziemy między innymi rozmawiać.

nadkom. Daniel Niezdropa

Powrót na górę strony