Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dokładnie sprawdzają samochodowe liczniki, podczas 6 kontroli ujawniono rozbieżności

Data publikacji 22.01.2020

Z początkiem tego roku, policjanci otrzymali ustawowe uprawnienia do kontrolowania stanu licznika przejechanych kilometrów tzw. drogomierza i sprawdzenia jego zgodności z ostatnio wprowadzonymi danymi. Każda wykryta przez policjantów nieprawidłowość tj. rozbieżność licznika z wpisem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, daje podstawę do prowadzenia postępowania w oparciu o podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 306a kodeksu karnego. W tym roku, podczas policyjnych kontroli, zakwestionowano wskazania drogomierza podczas sześciu kontroli drogowych. Przypominamy, za dokonywanie korekty licznika grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

25 maja 2019 roku w kodeksie karnym pojawiła się nowelizacja dotycząca unormowania i tym samym wprowadzenia możliwości ścigania tych osób, które dokonują tzw. korekt liczników kilometrów w pojazdach. Zgodnie z zapisem kodeksowym art. 306a §1, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

Dopełnieniem tego przepisu, pozwalającego ścigać tych, którzy dokonywali korekt, aby wprowadzać w błąd najczęściej nabywców pojazdów, było znowelizowanie prawa o ruchu drogowym, w którym dano policjantom oraz innym formacjom uprawnionym do takich kontroli, możliwość sprawdzenia wskazania drogomierza podczas kontroli. Regulację tę określono również w rozporządzeniu dotyczącym sposobu prowadzenia kontroli drogowych.

Od początku tego roku policjanci z otwockiej drogówki podczas każdej realizowanej kontroli drogowej wnikliwie i dokładnie sprawdzają wskazania drogomierza i porównują z ostatnim zapisem w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W przypadku podejrzenia, że w samochodzie dokonano niezgodnej z prawem korekty, policjanci sporządzają dokumentację, a w sprawie jest prowadzone postępowanie przygotowawcze.

W miesiącu styczniu na drogach powiatu otwockiego, ujawniono 6 podejrzanych przypadków rozbieżności stanu licznika, które dały podstawę do tego, aby dokładniej wyjaśnić w jaki sposób one powstały. Temu będą służyły śledztwa, mające dokładnie ustalić, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa.

Apelujemy o to, aby mieć świadomość tego, że korekta licznika to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Daniel Niezdropa

Powrót na górę strony