Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W otwockiej komendzie można składać dokumenty o przyjęcie do służby w Policji !!!

Data publikacji 06.03.2020

Aby umożliwić mieszkańcom powiatu otwockiego i miasta Otwocka złożenie wymaganych dokumentów do przyjęcia do służby w Policji, w Komendzie Powiatowej Policji, uruchomiony został dyżur, podczas którego pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą przyjmować dokumenty, a osobom zainteresowanym wyjaśniać jak wygląda procedura przyjęcia do służby w Policji. Zainteresowanych zapraszamy w każdą środę w godzinach 9.00-14.00. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i dokładnie wyjaśnią jakie należy wypełnić dokumenty oraz formularze. Równolegle prowadzimy cały czas działania promocyjne oraz wizerunkowe, mające pokazywać, jak interesujący i ciekawy jest zawód policjanta.

W Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku kładziemy szczególny nacisk na działania promocyjno-wizerunkowe, poprzez publikacje ciekawych materiałów oraz komunikaty obrazujących działania Policji, jak również nasz udział w wielu przedsięwzięciach oraz inicjatywach, służących propagowaniu bezpieczeństwa oraz samego zawodu policjanta.

Uczestniczymy w piknikach, festynach, konferencjach, dniach otwartych w różnych instytucjach, aby pokazać interesujący aspekt naszego zawodu oraz to, że Policja, to formacja skuteczna i przyjazna społeczeństwu.

O Policji mówimy wszędzie, staramy się, aby o naszych działaniach i zawodzie można było przeczytać w gazetach, posłuchać w radiu, obejrzeć w telewizji, a także w sieci internet, na portalach społecznościowych oraz oficjalnych stronach instytucji publicznych.

Nasza otwartość to też wychodzenie z inicjatywą tworzenia rozwiązań, aby ułatwić potencjalnym kandydatom uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat Policji oraz samego procesu rekrutacji.

I tu właśnie do akcji wkraczają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia naszej komendy. Biegli w kadrowych przepisach, zawsze chętnie odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące możliwości podjęcia służby.

Od teraz można złożyć dokumenty do przyjęcia do służby w Policji, bezpośrednio w komendzie w Otwocku. Można to zrobić w każdą środę w godzinach 9.00-14.00. Zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia w siedzibie jednostki przy ulicy Pułaskiego 7A.

„Ty też możesz!”, jeżeli chcesz zostać policjantem, to serdecznie zapraszamy.

nadkom. Daniel Niezdropa

Powrót na górę strony