Rejon nr V KPP Otwock

Rejon nr V KPP Otwock

Rejon nr V KPP Otwock

st. sierż. Łukasz Wojtasik

tel. 600-997-479, 47 724-13-03

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, rejon Parku Miejskiego.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, kradzieże sklepowe.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie zdarzeń kryminalnych.

4. Okres realizacji planu: od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

Powrót na górę strony