Rejon nr VIII KPP Otwock

Rejon nr VIII KPP Otwock

Rejon nr VIII KPP Otwock

mł.asp. Marcin Kot

tel. 600-997-478, 47 724-13-01

Przyjmuje interesantów w Otwocku, w budynku przy ul. Pułaskiego 7a

E-mail:dzielnicowy.otwock8@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 724-12-13, 47 724-19-00.

PRIORYTET w służbie dzielnicowego:

1. Lokalizacja realizacji planu: Otwock, ulica Ambasadorska, rejon Szkoły Podstawowej.

2. Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się osób, zakłócanie ładu i porządku publicznego.

3. Zakładany przez dzielnicowego cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa uczniów.

4. Okres realizacji planu: od 01.08.2023r. do 31.01.2024 r.

Powrót na górę strony